Startpagina  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright
Deze beeldbank van de Stichting Beeldbank Historisch Bergen bevat allerlei foto’s, kaartmateriaal etc. van Bergen NH of omgeving.
Indien u om redenen van privacy of copyright bezwaar heeft tegen een bepaalde opname in deze beeldbank, wordt u verzocht dat onder vermelding van het betreffende recordnummer kenbaar te maken aan website@beeldbankbergen.nl .

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De houders van deze website/beeldbank sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

Foto's van Fred Jostmeijer
Veel foto’s zijn van Fred Jostmeijer en daarop is copyright van toepassing. Voor eventueel gebruik door derden dient overlegd te worden.

Verantwoordelijkheid gebruiker
Van sommige afbeeldingen en teksten op deze website van de Stichting Beeldbank Historisch Bergen berusten de auteursrechten niet bij de niet commercieel opererende houder Stichting Beeldbank Historisch Bergen. Doorgaans is daarbij, al dan niet schriftelijk, toestemming tot plaatsing verkregen. Sommig beeldmateriaal is vrijelijk verkregen. Wanneer de afbeelding of tekst auteursrechtelijk beschermd is, dient u bij publicatie ook toestemming te vragen aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dit de vervaardiger. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker hier zorgvuldig mee om te gaan. Misbruik is strafbaar!